adver-x

reklamná produkcia a tvorba

Vetvárska 9, 821 06 Bratislava
tel.: 0911 233 433
mail: adver-x@adver-x.sk